.innerImg{ float: right; }

סיור בעקבות אמנות נוצרית

איך מציירים את יהודה איש קריות? איזה ציפור תופיע תמיד עם איזה אדם? מהו אטריבוט?
על צבעים רבי משמעות, קדושים עם לבוש קבוע, חיות מפחידות או לא- אבל תמיד בעלות משמעות, פרחים מיוחדים, ומגוון סיפורים מוזרים על אנשים שמאוד התאמצו להיכנס לדפי ההיסטוריה הנוצרית, רצוי עם סיפור מיוחד ככל האפשר.