.innerImg{ float: right; }

חיפה,הכרמל והעמקים בשיר וזמר

סיור המתחיל בחוף הכרמל, מטפס לשיאו, וממשיך בעמקים- עמק יזרעאל, עמק חרוד, עמק בית שאן.

ניתן לעשות את הסיור גם באזור הכינרת- או בתוספת לאתרים שהוזכרו לעיל או במקום אזור הכרמל.

על שלונסקי אלתרמן ופן, נהלל ובית אלפא, וגם על הזקן מנהריים. על שיח' אברק, אורחות גמלים בעמק (האם אכן?), ואולי גם על חורשת האיקליפטוס ושאר שירי הכינרת. שירי בריגאדה, גדוד העבודה, ועוד.