.innerImg{ float: right; }

תל אביב בשיר וזמר

מצאנה צאנה ועד לרותי, שושנה, פנס בודד, ערב עירוני, ילדי ההפקר מיפו לשירי הנמל, שירי התימנים, גן השקמים והעיר הלבנה- ושאר שירי ההתרפקות על העבר

לאה גולדברג, אלתרמן ותרצה אתר, חפר ונעמי שמר. מהגדודים העבריים ועד לבריגאדה ולהעפלה, מהעליה השנייה ועד לתשע בכיכר.

ניתן לקיים סיור זה באוטובוס- וכן בהליכה.

במידה והסיור בהליכה- יש לקיימו בשני חלקים- המקבילים במידת מה לתקופות ההיסטוריות.

סיור אחד מתחיל במגדל שלום, וסובב בשדרות רוטשילד, אלנבי, ביאליק ועוד.

השני הנו סביב תיאטרון הבימה ,והרחובות דיזנגוף, גורדון, בן גוריון ועוד.