.innerImg{ float: right; }

אוי, כינרת

סיור סובב כינרת, בעקבות ראשית ההתיישבות- ולא רק.
אתר כינרת הישנה, דגניה, בית הקברות כינרת, בית נעמי שמר בקבוצת כינרת, האנדרטה לצנחני הישוב בתקופת המנדט הבריטי בקיבוץ מעגן.

בהתאם לכושר הפיזי של הקבוצה- ניתן לשלב אתרים נוספים- תצפית מן הארבל, ביקור בקרני חיטין, ביקור באתר נבי שועיב- ועוד.

הסיור משולב במיטב משירי הכינרת.