.innerImg{ float: right; }

העמק אינו חלום- סיור היסטורי- מוזיקלי בעמק יזרעאל

אזור בית שערים, קברות השומרים וסיפורה של משפחת זייד. אלוני אבא- וסיפורם של הטמפלרים בארץ ישראל.

בית הקברות של נהלל- הפנתיאון של העמק. נהלל, ועוד שתיים שלוש פינות חמד ותצפיות.

ניתן להאריך את הסיור ולכלול בתוכו גם ביקור בכינרת ודגניה.

ניתן לשלב בסיור ביקור במוזיאון בקיבוץ יפעת.

הסיור כולל מגוון ציטוטים מספרי מאיר שלו.