.innerImg{ float: right; }

סיור "גני סיפור" בחולון

כולל הקראת חלקים מהסיפורים והצגתם.

בעיר חולון מגוון גנים המהווים מחווה לסיפורי ילדים ידועים. נסייר בהם ונשמע בחלקם את "הסיפור על הסיפור"
דירה להשכיר, דודי שמחה, המפוזר מכפר אז"ר, הכינה נחמה, כספיון, ועוד.