.innerImg{ float: right; }

כל העולם- בימה (טוב, וגם הקאמרי)

סיור תל אביבי בעקבות גדולי השחקנים והשחקניות בארץ- בתקופת המנדט ועד ימינו- מרובינא, מסקין, בקר, בוכמן, פינקל, ברטונוב, קלצ'קין, רודנסקי ועוד רבים. מסע בין הבימה לקאמרי בעקבות גדולי הבמה והתיאטרון הישראליים.