.innerImg{ float: right; }

הכניסוני תחת כנפיכן

חיים נחמן ביאליק קם לתחייה ברוחנו - אהבותיו, ידידיו, מעשיו- שלל אנקדוטות וסיפורים - רציניים וגם משעשעים.

סיור בת"א הקטנה של שנות ה-20 וה- 30 של המאה ה- 20.

הסיור מעגלי.