.innerImg{ float: right; }

בית ממכר עתיקות

סיור מסתורי משהו בעיר העתיקה בעקבות שודדי, סוחרי וזייפני עתיקות. על קונים ועל מוכרים, על השר הידוע חובב העתיקות, על סיפורים שכולם מכחישים ושחלקם עדיין בבתי משפט.

על אנשים שממש לא רוצים שתדעו עליהם משהו. על מוזס שפירא ועל קונה מגילות מדבר יהודה. על שען מנוח ועל יהלומים גנובים. על סוחרי מטבעות נרגנים, על שיטות זיוף- ועל מצב השוק כיום. וגם על גלוסקמא מסתורית שהייתה מקור לויכוחים משפטיים חובקי עולם.

הסיור כולל מפגש עם בעלי מקצוע (אחד לפחות).

הסיור הועבר במרתון הסיורים של יד בן צבי ב 2013 וכן ב 2014 בהצלחה רבה.

נקודת מפגש- שער יפו