.innerImg{ float: right; }

המושבה הגרמנית בירושלים

סיור של עבר והווה במושבה הגרמנית בירושלים.
על חלומות שהתנפצו, על בתים בסטנדרטים משובחים, מסבאות, אדריכלים, צלבי קרס- וגם קצת חינוך ישן, פנינות אדריכלות מקומית, וקצת מאיר שלו. סיור מרתק במושבה הגרמנית הקסומה ובחצרותיה.