.innerImg{ float: right; }

 "למולכם האומה על סיפו של הדרור משתחווה ובוכה"

סיור בפנתיאון הלאומי העיקרי של מדינת ישראל- הר הרצל- עם התמקדות בבית הקברות הצבאי.

ה- ל"ה, ניצולי השואה, לוחמי הקסטל, הנעדרים, צנחני הישוב, גיבורי המלחמות, ועוד. סיפורים קטנים על אנשים גדולים, על חפצים שהותירו, על מזל- ומזל רע, על אבל שלא נגמר.

הסיור מלווה בקטעי קריאה מרגשים, ובשירים ברוח התקופה עליה שומעים.