.innerImg{ float: right; }

הממלוכים בירושלים- על סוסים, נשק והקדשים

סיור בעיר העתיקה- על גבירות ואדונים, על כסף- הרבה כסף, על ארכיטקטורה יחודית, על היהודים בני התקופה.
סיור מרתק המספר את סיפורה של תקופה מעט עלומה- עם סיפורים חריגים על עלייתה ונפילתה של אצולת החיילים המוסלמים בימי הביניים.
על הדרך נשמע סיפור מסתורי אחד לפחות- ונבדוק כיצד משתלבים הממלוכים בהיסטוריה הכלל עולמית.