.innerImg{ float: right; }

או, סנטה מריה, מאמה מיה

(סיור נשים נוצריות ברובע הנוצרי והמוסלמי) סיור בעיר העתיקה של ירושלים, ברובע הנוצרי (ומעט גם במוסלמי) - בעקבות נשים נוצריות בעלות סיפור חיים מרתק. מרים המגדלית, הלנה אם קונסנטינוס, המלכה הצלבנית מליסנדה, הנסיכה סיסי (אשתו של הקיסר פרנץ יוזף), יליזבטה פיודרובנה- ועוד שתיים שלוש קדושות. דת, מסתורין ומיתוסים, אידיאלים של יופי- ואידיאלים של טוב לב. ולא אמרנו כלום עדיין על אמנות נוצרית.

מסע מרתק ומטלטל לאורך 2000 שנה.

הסיור מעגלי, והוא יוצא משער יפו.