.innerImg{ float: right; }

בשם כל הקדושים

סיור מעט אחר- לעתים עצוב ולעתים מצחיק- בעקבות סיפורי קדושים נוצרים בעיר העתיקה ובסביבתה. אנטוניוס, ג'ורג', מרים אחת או שתיים, פרנציסקוס- ואחרים. מתחם סנט אטיין (ליד שער שכם), הקומפלקס הקופטי, כנסיית הקבר, ועוד.