.innerImg{ float: right; }

סיור אחר בשכונת תלפיות

סיור בעקבות ש"י עגנון ושאר אנשי רוח - מלווה בקטעי קריאה - מעגנון, עמוס עוז, ועוד. על החיים והמתים, על פירגון וחוסר פירגון, יריבים נצחיים וצלמים ידועים, סגנונות ארכיטקטורה חריגים. בן יהודה, קלויזנר, רחל ינאית- ורבים אחרים.

על ועד השכונה וצרותיו, מלחמות מכל הסוגים ועוד ועוד. בסיור משולבת ההיסטוריה של השכונה ושל תושביה הראשונים.

הסיור מלווה כאמור בקטעי קריאה (ואף בסיפור שלם) משל עגנון.

הסיור מעגלי.

נקודת מפגש- טיילת ארמון הנציב, רחוב בית"ר פינת ינובסקי.

הערה- מעגלי למדי