.innerImg{ float: right; }

סיורים שונים בעקבות ש"י עגנון

סיורים במרכז העיר ירושלים, בעיר העתיקה , בשכונת תלפיות - וגם בתל אביב (לא רק בנוה צדק) - בעקבות סיפוריו של ש"י עגנון.

סיורים בעקבות ספרים- שירה, תמול שלשום- וגם- חיי עגנון ומשפחתו- כסיור.