.innerImg{ float: right; }

סיור סליחות

בעקבות העדות, הטקסים, האמונות התפלות, הזיכרונות, ועוד. סיור סליחות קסום ברובע היהודי שבעיר העתיקה: ירושלים של פעם קמה לתחיה. סיפורים מרגשים על אנשים טובים במובן הפשוט של המילה. עגנון, סיפורי צדיקים, "שנות טובות"- וסיפורים עם מוסר השכל. הסיור משלב גם הסברים וסיפורים מרתקים על אתרים מוכרים- וכן הסברים על מנהגי הימים הנוראים והחגים בקרב העדות השונות.
ניתן לבצע את הסיור גם בשכונת זיכרון משה ובשכונת הבוכרים.