.innerImg{ float: right; }

חג המולד בירושלים העתיקה

מה הקשר בין בריאן כוכב עליון לחג המולד? מה משמעותם של צבעי הבגדים של ישוע ואמו?
מה השפעתם של החגים הרומיים על חג המולד? ומה הקשר של באך ושל סיימון וגרפונקל לחג המולד?
מהו הסיפור שמאחורי תכריכי טורינו? איזה אוכל אוכלים בחג המולד ומדוע? איפה האשוח הכי גדול?-
ומה באמת הסיפור מאחורי סנטה קלאוס?
 
- על זאת ועוד בכמה וכמה שעות של סיור מרתק בעיר העתיקה בירושלים ובסמוך לה.