.innerImg{ float: right; }

היער השחור

מסע מרתק בין הווה לעבר- דרך אגדות האחים גרים, סיפור אימה של ש"י עגנון, קהילות ישראל החשובות באזור אשכנז,
יהודי החצר בחצרות השליטים הגרמנים, משפחת שוקן, רש"י ועוד.

סיור מרתק בנבכי ההיסטוריה הגרמנית הרחוקה והקרובה- המשלב בתוכו גם נופים, טבע, אצולה אירופאית של המאה ה19 וראשית המאה ה 20, ועוד.