.innerImg{ float: right; }

אומרים אהבה יש בעולם

הזוגות המפורסמים, האהבות הגדולות, אהבות ממומשות ובלתי ממומשות, אהבת החי למת ועוד- מאיתמר הידוע, דרך אליזבת לבית הסה, על קריינית רדיו יפה, על "היה או לא היה", על הציירת אהובת המשורר- ואפילו על ספינת הטיטאניק ואהבה חוצת מחתרות בתקופת המנדט. הכינו את הממחטות. מפגש- כיכר ציון.

הסיור מעגלי.