.innerImg{ float: right; }

בית הקברות היהודי בהר הזיתים

סיור מקיף- עגנון, משפחת בן יהודה, בגין, הרב קוק, רבי עובדיה מברטנורא, רבי חיים בן עטר, חללי הרובע בתש"ח, פנחס רוטנברג, ועוד שלל סיפורים מרתקים ומפתיעים.