.innerImg{ float: right; }

שכונת טלביה- מיילס וגיטה (שרובר) ושאר האליטה

סיור מרתק בשכונת טלביה.
טלביה במבט אחר- סיפורים מוכרים- ומוכרים פחות: בעקבות שוד השעונים במוזיאון האסלאם, רצח ברנדוט, האליטה הערבית נוצרית בתקופת המנדט- והאליטה היהודית בראשית ימי המדינה, בית מלון של מרגלים, פושעים אפלוליים, ארכיטקטורה משובחת, גויים אוהבי ישראל ועוד.