.innerImg{ float: right; }

רחביה- הכל אישי (רחביה למתקדמים...)

אנשי שם, מריבות וקנאות- שלמה זלמן שוקן ואריך מנדלסון, לאה גולדברג, גד פרומקין, משפחת ידין- סוקניק, האגו, היצרים, עורכי הדין והשופטים הידועים, הפרופסורים- וכל השאר.

(סיור רחביה גם למי שסייר ברחביה).

הסיור כולל מגוון ציטוטים ספרותיים- מעגנון, אלתרמן, ורבים אחרים.

הסיור מעגלי.