.innerImg{ float: right; }

שירת הברבור של האימפריות

סיור מרתק בין האתרים שנבנו בירושלים ע"י בתי המלוכה ברוסיה הצארית ובאוסטרו - הונגריה.

בית רומנוב ובית הבסבורג - כול הסיפורים, כול הרכילויות, הרציחות, האהבות, הבגידות ועוד.

נקודת מפגש וסיום - כיכר ספרא.

שלוש שעות.