.innerImg{ float: right; }

משולש עם הרבה פינות

סיור נוסטלגי ב"משולש הירושלמי" - רחובות קינג ג'ורג', בן יהודה, ויפו - בעקבות האליטות של סוף ימי המנדט ושנות החמישים והשישים.

מיתוסים מוכחשים על משפחות האצולה הספרדית ירושלמית, החנויות של היקים, קולנוע ציון, רכילויות מהכנסת הישנה ועוד שלל זיכרונות של בני התקופה על בתי הקפה, הקונדיטוריות, הבילויים, הסטודנטים, המסעדות, הבוהמה- ושלל הטיפוסים שהסתובבו בעיר בשנים שירושלים הייתה פריז.

פינק, עטרה, זיכל טעמון ובכחוס- ואפילו מלון עדן, - ועוד מאורות ובתי קפה נוספים שאינם כבר בין החיים (טוב, חוץ מטעמון...) מעגלי (הסיור מועבר מזה שנתיים במרתון הסיורים של יד בן צבי).