.innerImg{ float: right; }

מלך ללא ארמון - סיור אחר בהר הצופים

הר הצופים במבט שונה - סיפורים מאז הנחת אבן הפינה לאוניברסיטה, מהקמתה, מביקורו של אלברט איינשטיין, ויכוחים על סיקור טקס הפתיחה ועוד.

ביקור בבית הקברות הבריטי, בית החולים, קברי משפחת בנטוויץ'- וגם - סיפורים מרתקים על ההר בין השנים 1948 - 1967.

"מלך ההר", ההווי, הסיפורים שלא סופרו ועוד.

הסיור חצי מעגלי.