.innerImg{ float: right; }

אל תקרא לי שחור

סיור המותאם גם לשבתות בשכונת מאה שערים וסביבותיה - זיהוי פלגים בחברה החרדית לפי לבושם, היסטוריה, מודעות, רכילויות - ועוד. ניתן לשלב ביקור ב"טיש" באחת החסידויות (במידה ונערך טיש באותה השבת).

ניתן גם לסייר בשושן פורים בשכונה - סיור צלמים ומצלמות בדגש תחפושות ומשלוחי מנות בחברה החרדית הירושלמית.

הסיור גמיש- מעגלי וגם לא מעגלי.