.innerImg{ float: right; }

זמנים מודרניים

מה לבשו בסתיו 1941? אצל מי הכי כדאי לקנות חשמל? מה בין דואר, צפלין וגרמנים - ומדוע אין בירושלים רכבת תחתית? היכן ראו לראשונה סרטים? המודרניזציה מגיעה לירושלים. המצאות, פטנטים, וחידושים מתחילת המאה ה - 20.

רחביה, מנזר רטיסבון, בית הדואר ברחוב יפו, כיכר ציון ועוד.