.innerImg{ float: right; }

על פשעים ועבירות קלות

סיור בעקבות שופטים ומשפטים, פושעים וגנבים, שוד הבנק הראשון בירושלים, האזנות סתר, רציחות, מעשי שוד בלתי מפוענחים, האליבי לרצח ארלוזורוב, מעשי הרמאות והזיופים הגדולים במאתיים השנים האחרונות ועוד.

סיור שהוא בעצם סדרה של שניים - שלושה סיורים - ברחביה, טלביה, מגרש הרוסים ואתרים נוספים במרכז ירושלים.

הסיור לא מעגלי