הסיורים שלי בישראל

מגוון הנושאים עליהם אני מדריך, מזה יותר מ 20 שנה- רב: ההתמחות הראשית שלי היא הדרכה בירושלים. מחקרים, נבירות וראיונות של שנים מאפשרים לי לספר את ההיסטוריה יחד עם שלל אנקדוטות מרתקות. אני מדריך סיורים ספרותיים, סיורי נצרות (למשל סיורי חג מולד, סיורי אמנות נוצרית ועוד), סיורי אמנות, סיורים על עורכי דין ושופטים- אך גם על שוטרים וגנבים, סיורים על זייפני ושודדי עתיקות, ועוד מגוון סיורים על ירושלים במהלך ההיסטוריה- בעיקר במאות ה 19- 20, אך גם על ירושלים של ימי הביניים ושל העת העתיקה. סיורים על החברה החרדית בירושלים, סיורי טעימות בשוק. בסיורי אני עוסק גם בתעלומות שונות בירושלים- ידועות- ופחות ידועות.

מלבד הדרכות ללקוחות פרטיים, אני עובד גם עם החברה להגנת הטבע, וכן עם יד בן צבי.