.innerImg{ float: right; }

רקס זה לא רק שם של כלב

סיור בעקבות בתי הקולנוע הישנים של ירושלים - ובעקבות סרטים מפורסמים שצולמו בעיר. המריבות הנצחיות בין קולנוע אדיסון לציון. ההתפלחויות וההווי. התרגומים בקולנוע סטודיו.

סיור - שניתן לקיים חלקים ממנו גם כהרצאה - החולף בין קולנוע עדן, רקס, אורגיל, אורנע (ושאר שכניהם המתחילים ב"אור"…), אדיסון, ציון ועוד.

הסיור כולל גם סיפורים מאחורי הקלעים של צילומי הסרטים "הטל צל ענק" ו "אקסודוס". ניתן לחלק סיור זה לשני סיורים. ניתן לקיימו גם כהרצאה.

הסיור חצי מעגלי.